Aktiviteter för familjer

En stor del av besökarna på hotell med sportaktiviteterär familjen där barnen oftast är aktiva från morgon till kväll. Familjer väljer vanligtvis mer äventyrsinriktade destinationer än platser där man bedriver elitträning.

Familjens intressen styr

Familjen kan ha flera olika intresseriktningar och man letar oftast efter exempelvis ett hotell med gym och relax samtidigt som det ska finnas bad och sportaktiviteter. Man ska också kunna vandra i bergen tillsammans. Det finns många hotell som rustar om för att följa med i kundernas ökade medvetenhet i frågor som rör hälsa och miljö.

Hållbarhet viktigt

Hållbarhet i form av miljövänliga hotell och produkter har blivit viktigare. Familjerna väljer sundare destinationsmöjligheter och har blivit en alltmer krävande målgrupp när det gäller aktivitetsplanering och hälsa. Även hotellens restaurangutbud har förbättrats utifrån hälso-och hållbarhetssynpunkt. Dessutom byggs de nya hotellen mer baserat på livsstil där man ska kunna äta bra och ha tillgång till aktiviteter i direkt anslutning – ju fler sportaktiviteter som finns på ett hotell desto populärare blir man för en bredare målgrupp människor.

Teknologi

Trots att det finns människor som vill ta semester från sin dator kan man ändå konstatera att ett hotell utan internetuppkoppling är ytterst ovanligt. Alla, både äldre och yngre, kopplar upp sig på sin smartphone så fort de anländer. Detta är också en nutidens livsstilsfaktor.

Leave a Comment